Rozšiřující kurz k využití cloudových řešení na SŠ a VOŠ

Neohodnoceno
 
 

Seminář je částečně opakováním základního kurzu o cloudových řešeních Microsoft Office 365 nebo G-Suite (dle požadavků jednotlivých škol) i jejího praktického využití ve výuce na SŠ a VOŠ. Součástí semináře je i praktický workshop zaměření na získání ICT dovedností v dané oblasti. Rozšiřující kurz se zaměřuje na jednotlivé aplikace dle výběru daného školského zařízení. Součástí kurzu jsou základy administrace a bezpečnosti jako například šifrování dat s ohledem na ochranu osobních dat pracovníků školy, žáků i rodičů. Pro praktické ukázky bude využita školicí licence Microsoft Office 365 či G Suite (dle požadavků jednotlivých škol) žadatele (případně licence školy, dle potřeb školy) a další podpůrné materiály.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je získání dalších praktických zkušeností pro začleňování cloudových služeb do chodu školy z pohledu pedagoga i z pohledu vedení školy. Rozšíření dovedností principů (Sdílení techniky, Sdílení aplikace, Sdílení dat, Sdílení pomoci, Sdílení nákladů). Získaní další ch praktických dovednosti s Outlookem, Kalendářem, OneDrive a Skype – pochopení synchronizace mezi jednotlivými zařízeními i platformami. Ukázka začlenění běžných denních agend jako školní informační systémy typu Bakaláři do prostředí cloudu s důrazem na bezpečnost. Vytvoření prvních intranetových webů typu SharePoint (Google Webs), prvního projektů pomocí Planner, či analytický nástroj Power BI.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ A UPŘESNĚNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinou semináře jsou pedagogičtí pracovníci mateřských, základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Seminář je vhodný, jak pro celý učitelský sbor, tak i pro řídící pracovníky.

Minimální počet účastníků je: 10 osob
Maximální počet účastníků činí: 20 osob
Předpokládaný průměrný počet účastníku cca 15.

CENA:
1 osoba/990 Kč s DPH
Hodinová dotace semináře činí 8 hodin.
Kurz má akreditaci DVPP Č.j.: MSMT- 12869/2017-2-529

Dostupnost Skladem
818,18 Kč    
Kód produktu 295
Značka Cloud do škol
Webová stránka značky clouddoskol.cz/
Kategorie Cloud do škol
 

I. Teoretická část: ( 4 hodiny)

• Prohloubení znalostí filozofie a přínosu cloudových služeb (Sdílení techniky, Sdílení aplikace, Sdílení dat, Sdílení pomoci, Sdílení nákladů).
• Získání dalších praktických zkušeností pro začleňování cloudových služeb do výuky i pro vedení chodu školy.
• Microsoft Office 365 – prohloubení znalostí a funkcí Outlook, Kalendář, OneDrive, ale především s typických školních nástrojů jako Class Notebook, Forms, Sway, Microsoft Classroom, Yammer, aktivita Skype in the Classroom a nástrojů pro řízení chodu školy SharePoint a Planner.
• G Suite - prohloubení znalostí a funkcí Gmail, Kalendář, Google Disk, ale především s typických školních nástrojů jako Google Classroom, Formuláři, Hangouts, Google Webs, Fotky, Mapy, G+ a Google Keep.
• Základy administrace z pohledu ICT metodika
• Nauka o ochraně osobních dat pracovníků školy, žáků i rodičů

II. Praktická část (4 hodiny)

• • Praktické procvičování sdílení dat, sdílení aplikací a techniky
• Praktické ukázky nástrojů vhodných pro použití ve výuce i v řízení školy z teoretické části.
• Důraz na zvládnutí důležitosti vyšších znalostí přínosu sdílených kontaktů, kalendářů, úkolů – nebo-li používání oprávnění číst, zapisovat.
• Prohloubení znalostí možností oblíbených intranetových webů Sharepoint (Google Webs), nástroj vhodný pro řízení projektů Planner, či analytický nástroj Power BI.
• Možnosti propojení na školní informační systémy typu Bakaláři.
• Praktické cvičení s nástroji zajištující kybernetickou bezpečnost.

Účastník si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:
• získají další zkušenosti s cloudovým řešením Microsoft Office 365 či G Suite (dle požadavků jednotlivých škol)
• získají přehled o jejím využití a přínosu ve výuce.
• zdokonalí se ve vybraných aplikacích a dovednostech dle potřeb dané školy (jednotlivce).
• vyvolání potřeby bezpečného chování v cloud prostředí.